De oplossing voor uw energie

Senfal: de oplossing voor uw energie-inkoop

Senfal is dé expert op het gebied van software en energie. Onze innovatieve en slimme technologie laat het energieverbruik van uw apparaten optimaal meebewegen met marktprijzen. Hierdoor wijkt uw verbruikersprofiel nooit meer af van uw inkoopprofiel. Tenzij het u voordeel oplevert natuurlijk.

Maximaal profiteren van variabele prijzen
Prijzen zullen met meer duurzame energie in de toekomst heftiger variëren. De prijzen schommelen mee met de aanwezigheid van wind en zon. U bent daarom meer kwijt bij een vast contract. Door apparaten zo slim mogelijk aan te zetten, profiteert u maximaal van variabele energieprijzen en maakt u uw inkoop klaar voor de duurzame toekomst.

Energie uitgaven gaan omlaag

De aansturing van Senfal leidt direct tot besparingen en procesverbeteringen. U krijgt zo meer grip op uw apparaten en energiekosten.

Direct gebruik en inzicht

De software werkt automatisch en de dashboards zijn intuïtief. U kunt onze software direct gebruiken zonder extra tijdsinvestering.

Energie handelen wordt begrijpelijk

Marktprijzen worden live weergegeven en u ziet hoe uw energierekening tot stand komt; u kunt aan de slag gaan om een energie expert te worden.

Zorgeloze koppelingen

De aansluiting van de software is ‘plug and play‘; zodra de koppeling is gemaakt en de software is ingesteld kan het besparen beginnen.

U werkt mee aan een duurzame toekomst

Het energiesysteem verandert en Senfal laat deze verandering in uw voordeel werken. Door uw apparatuur slim te gebruiken kunt u kosten besparen en uw verbruik verplaatsen naar die momenten dat er veel zonne- en windenergie wordt opgewekt. Zo profiteert u niet alleen van de kostenbesparing maar wordt u ook deel van de oplossing.

Energie moet geproduceerd worden op het moment van consumptie, je kunt energie helaas niet kosteneffectief opslaan. Naarmate er meer mensen overstappen op Senfal wordt het verbruik steeds minder tijdsafhankelijk. Senfal stemt het verbruiksmoment immers af op de momenten dat er zonne- en windenergie beschikbaar is. Zo werkt u dus mee aan het duurzame energienetwerk van de toekomst.

Senfal wil een duurzame toekomst met duurzame energie

Verminder fossiele brandstoffen

Verduurzaam uw inkoop door in te kopen wanneer er veel zonne- en windenergie wordt opgewekt. De CO2-besparingen worden voor u bijgehouden waardoor uw impact concreet wordt.

Stimuleer zonne- en windenergie

Als de zon schijnt en als het waait, zullen de prijzen dalen. De software van Senfal zorgt ervoor dat u op deze momenten energie verbruikt. Daardoor stimuleert u zonne- en windenergie.

Kies voor de toekomst

Als de zon en wind wegvallen moeten kolen- en gascentrales bijspringen. Met de software van Senfal gebruikt u energie wanneer deze natuurlijk aanwezig is en vermijdt u opwekking van fossiele energie.

Klanten

Logo Nuon
Port of Amsterdam
Klaas de Jong Koel-en vrieshuis
North Seafood