Onze missie: een wereld met 100% duurzame energie, zonder kerncentrales

Een schone wereld met 100% duurzame energie

Wij ontwikkelen software om de energieoverschotten van windmolens en zonnepanelen slim te gebruiken. Met als doel om investeringen in duurzame energie steeds aantrekkelijker te maken door zowel te besparen op energiekosten als CO2-uitstoot.

Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen broeigassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast kunnen fossiele brandstoffen opraken. Wij dromen van een wereld waarin alle energie wordt opgewekt door duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen, een wereld zonder fossiele brandstoffen.

Gebruik fossiele brandstoffen drastisch reduceren

Het onveranderd doorgaan van het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen is zowel schadelijk voor de economie als het milieu. Wij pakken dit aan.

Blijven innoveren voor nieuwe features en producten

Wij besteden veel aandacht aan Research and Development. Ons doel is om altijd te blijven vernieuwen, zowel in features als in nieuwe diensten en producten.

Een schone wereld met 100% duurzame energie in 2050

Verandering is nodig, wegkijken heeft geen zin. Duurzame en slimme energie is noodzakelijk en de toekomst. Daarom gaan wij voor 100% duurzame energie.

Duurzaam door middel van slimme technologie

Het huidige energieverbruik van bedrijven biedt grote kansen voor zowel een duurzame als een economische optimalisatie. Door apparaten zo slim mogelijk aan te zetten. Door de komst van zonne- en windenergie worden elektriciteitsprijzen steeds grilliger.

De software van Senfal zorgt ervoor dat u (meer) energie verbruikt wanneer dit beschikbaar én goedkoop is. Zo wordt het voor steeds meer bedrijven mogelijk om deel te nemen aan een meer gebalanceerde en duurzame energiemarkt. Hierbij worden zowel kosten als CO2 bespaart. Wij streven naar duurzaamheid, zowel bij onze klanten als met onze producten.

“Wij dromen van een wereld waarin fossiele brandstoffen niet meer gebruikt worden. Elke dag werken wij hard om de energietransitie te versnellen!”

Team: Sander ten Kate

Sander ten Kate
CEO @ Senfal

Wij zoeken partners! Sluit je aan bij onze missie

Wij zoeken partners! Sluit je aan bij onze missie

Onze wil is groot. We kunnen het echter niet alleen. Om de energietransitie te versnellen zijn wij altijd op zoek naar samenwerkingsverbanden.

Partners, klein of groot, die samen met ons willen strijden voor een schonere wereld. Het is een nobel streven. Ziet u aanknopingspunten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Logo TNO
Logo Port of Amsterdam
Logo Nuon