De complete oplossing voor de koel- en vriessector

Naast de koel- en vriestechniek installateur ook als energieleverancier functioneren? Senfal kan dit gehele proces voor u inregelen. Als aggregator is Senfal in staat om de energie vraag van koel- en vrieshuizen aan te passen op basis van de energiemarkten. Door de software van Senfal te koppelen met de lokale installaties van uw klanten kunnen wij het verbruik accuraat voorspellen en de energie automatisch inkopen. Het resultaat is een voorspelbaar energie inkoopschema, wat geld bespaart op de energierekening van u klanten.

  • Real-time en overzichtelijk proces inzicht

  • Directe koppeling aan diverse energiemarkten

  • Besparen op de energierekening

Kies het softwarepakket voor u en uw klanten

De software van Senfal biedt uw klanten verschillende mogelijkheden. De basis Insight geeft uw klanten inzicht via het gepersonaliseerde Senfal dashboard. Hiernaast kunnen uw klanten kiezen voor Control, Trading of het volledige pakket: Premium. Met Control stuurt de software uw cellen aan op basis van de actuele elektriciteitstarieven. Met Trading wordt op basis van voorspellingen van het verbruik en de energieprijzen een geoptimaliseerd inkoopprofiel opgesteld en automatisch ingekocht. Met Premium heeft u zowel aansturing, als automatische energie inkoop.

Insight

 Real-time inzicht

 Temperatuurverloop per cel

 Energieverbruik per cel

 Frequent procesrapport

Control

 Slimme aansturing

 Besparen op energiekosten

 Verbeter energie efficiëntie

 Incl. Insight

Trading

  Optimaal inkoopprofiel

   Automatische inkoop

  Bespaar op energie inkoop

  Incl. Insight

Premium

 Optimaal besparen

 Incl. Trading

 Incl. Control

 Incl. Insight

 Senfal is voor Havenbedrijf Amsterdam een ideale partner omdat ze snel kunnen schakelen en een bewezen propositie hebben. In deze groeiende markt is het cruciaal om bewijs te kunnen leveren dat een product werkt.   

Projectleider New Business Havenbedrijf Amsterdam: Robin Schipper

R. Schipper
Projectleider New Business @ Havenbedrijf Amsterdam

Slimme koppeling

De techniek van Senfal uitgelegd

Afhankelijk van het product (Control/Trading/Premium) wordt er een implementatieplan opgesteld. Senfal koppelt met het lokale aansturingssysteem waarna er data uitgewisseld wordt over het energieverbruik van de verschillende cellen. Deze data geven wij weer in het persoonlijk Dashboard.

Wanneer er bij de eindklant ook aansturing plaatsvindt wordt er binnen het lokale aansturingssysteem een omgeving ingericht waarin Senfal de aansturing van de cellen overneemt. Aan de hand van actuele condities binnen de verschillende cellen en de voorspelde energietarieven op de APX-markt stelt Senfal een schema op. Het lokale aansturingssysteem beoordeelt dit schema en voert deze uit indien het schema binnen de gestelde parameters valt.

Energiemarkten

De markten uitgelegd

Senfal stemt de aansturing van koel en vries installaties af op de APX-markt. De APX-markt is een markt waar de prijzen per uur of zelfs per kwartier variëren. Gemiddeld is de APX-markt per dag goedkoper dan de lange termijn markten (ENDEX). Om deze reden loont het om je stroom niet in te kopen op de lange termijn markten maar om bewust te sturen op de goedkopere momenten op de APX-markt. In dit geval koop je dus een bepaalde hoeveelheid stroom in per uur.

Naast de activiteiten op de APX-markt biedt Senfal systeemdiensten (grid services) aan, met een sterke focus op het leveren van primair reservevermogen. Deze dienst leveren we onder andere bij de asset Batterijen.

Logo TNO
Logo Port of Amsterdam
Logo Nuon
Logo Anode Energie
Entrnce
Menu