Genereer extra waarde voor uw batterij

Senfals software verhoogt het rendement op batterijsystemen. Door de batterij aan te sturen, kan Senfal de opgeslagen elektriciteit gebruiken om het net te balanceren, uw koppeling met de energiemarkten optimaliseren of elektriciteit voor eigen gebruik te leveren op het moment dat energieprijzen hoog zijn. En andersom, energie opslaan wanneer prijzen laag zijn. Op deze manier wordt er extra waarde gegenereerd, wat ervoor zorgt dat het rendement van uw investering omhoog gaat. 

  • Maximaliseer uw rendement

  • Directe koppeling aan diverse energiemarkten

  • Bespaar op uw aansluitingskosten

Kies het softwarepakket voor uw batterij

De software van Senfal biedt u verschillende mogelijkheden. De basismodule Insight biedt inzicht in het functioneren van de batterij. Hiernaast kunt u kiezen voor de aanvulling Control, Trading of alles in één: Premium. Met Trading koopt Senfal automatisch uw energie in op de groothandelsmarkt, zonder marge. In sommige gevallen kan alleen dit al leiden tot 10 – 30% besparing op uw energierekening. Als je Control toevoegt, sturen we de inzet van de batterij aan en koppelen we dit aan de meest lucratieve markt. Met Premium heeft u zowel aansturing van de batterij, als automatische energie-inkoop en inzicht in het functioneren van het systeem.

Insight

 Real-time Inzicht

 Aantal Cycli

 Actuele marktinformatie

 Frequent procesrapport

Control

 Verhogen rendement

 Vergoeding flexibiliteit

 Koppeling diverse markten

 Incl. Insight

Trading

 Optimaal inkoopprofiel 

 Automatische in- en verkoop

 Bespaar op energie inkoop

  Incl. Insight

Premium

 Optimale terugverdientijd

 Incl. Trading

 Incl. Control

 Incl. Insight

“De manier waarop de mensen van Senfal naar de markt kijken bevalt ons; innovatief en los van conventies. Senfal creëert een mooie toekomst.”

Directeur Anode Energie: Erik van Teeffelen

E. van Teeffelen
Directeur @ Anode Energie

Slimme koppeling

De techniek van Senfal uitgelegd

Om het gebruik van de batterij te optimaliseren wordt er een real-time verbinding opgezet tussen het lokale aansturingssysteem, metingen van de  aansluiting op het net, het verbruikspatroon en de Senfal server.

Senfal beheert de status van de batterij continu, laden of ontladen, gebasseerd po real-time energie vraag, afwijkingen op het net en de groothandelsmarkt. 

Energiemarkten

De markten uitgelegd

Batterijen zijn waardevolle assets om in te zetten op de verschillende energiemarkten; het verbruik is voorspelbaar, ze reageren snel en ze zijn accuraat in hun reactie. Door deze karakteristieken kunnen batterijen voor meerdere doeleinden tegelijk worden ingezet. Een gedeelte van de batterij kan worden gereserveerd als backup vermogen, waar de rest van het vermogen door Senfal ingezet kan worden voor bijvoorbeeld demand response en systeemdiensten.

Gezamenlijk met de eigenaar van de batterij en gebaseerd op historische data bepaalt Senfal welke oplossing de meeste waarde voor de klant creëert. Dit kan variëren van:

  • Het aanbieden van systeemdiensten zoals primaire reserve,
  • Besparen op de aansluiting, tot
  • Groothandel op EPEX en onbalans markt

Logo TNO
Logo Port of Amsterdam
Logo Nuon
Logo Anode Energie
Entrnce