Wetenschappelijk onderzoek toegepast in de praktijk

Senfal en het CWI starten onderzoeksproject

Vanwege de groei in duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, zitten energiesystemen momenteel in een revolutionaire transitie. Beter bekend als de energietransitie.

Toepassen van Demand Response

Waar vroeger het energie aanbod werd bepaald door de vraag en centraal was geregeld, is het tegenwoordig wat ingewikkelder. Het decentrale aanbod van energie vraagt om een combinatie van het aanpassen van conventionele opwekking, het exploiteren van efficiënte opslag technologieën en het toepassen van demand response (vraagsturing) met overeenkomende prikkels.

Aggregators gaan de uitdaging aan

Deze complexe taak van het balanceren van het energienetwerk wordt steeds meer gedaan door aggregators, zoals Senfal. Om deze taak nog beter te kunnen vervullen is er behoefte aan geavanceerde planning en controle algoritmes om de uitdagingen die de energietransitie ons bieden aan te kunnen gaan.

Senfal & CWI maken samen verbeteringsslag

Daarom is Senfal samen met het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) een onderzoek gestart om het planningssysteem te verbeteren om de wisselwerking tussen markt afspraken en real-time beslissingen te optimaliseren in de demand response software. Hierbij wordt ook de ontsluiting van flexibiliteit ingepast in het modulaire Flexible​ ​Assets​ ​Bid​ ​Across​ ​Markets​ (FABAM) systeem. Uiteindelijk wordt dit getest in een lab en de realiteit. Omdat Senfal al daadwerkelijk werkt met demand response software die een koppeling heeft met de energiemarkten en real-time beslissingen maakt, evenals de toepassing met het ontsluiten van flexibiliteit, kan Senfal de verbeteringsslag van het CWI goed testen in een live omgeving.

CWI & Senfal: toegepast onderzoek

Binnen de samenwerking heeft het CWI vooral de rol van onderzoeker: zij doen toegepast onderzoek op energie marktmodellen, integratie planning en controle benaderingen in continue online planning (multi-asset multi-market). Senfal zal vooral industrieel onderzoek doen naar asset- en marktmodellen en de experimentele ontwikkeling in systeemintegratie en validatie. Senfal zal dus de software daadwerkelijk schrijven en deze testen. Senfals expertise verzekert een fit-to-purpose en implementeerbaar model, inclusief real-time aanpassingen op schema’s, een modulair plugin-mechanisme, cloud toepassing en een koppeling met de energiemarkt(en). Uiteindelijk zal Senfal FABAM’s pilot valideren met fysieke assets en echte energiemarkten.

Wanted: Postdoc

Het onderzoek start dit voorjaar en zal drie jaar duren. Voor dit onderzoek neemt het CWI graag een postdoc in dienst, die zal bijdragen aan het onderzoek, de ontwikkeling en het experiment om wetenschappelijke onderzoeksvragen op te lossen binnen het TKI Urban Energy project ‘Flexible Assets Bid Across Markets (FABAM)’. Dit zal in nauwe samenwerking zijn met Senfal.

Ben, of ken je iemand die geïnteresseerd is in deze functie en met slimme algoritmes de energietransitie wil versnellen? Je kunt de volledige vacaturebeschrijving hier vinden:

POSTDOC (CWI, AMSTERDAM, 3 YEARS): PLANNING ALGORIHTMS FOR MARKET ALLOCATIONS AND CONTROL.