Pilot Walstroom uitgebreid met lokaal opgewekte energie

Eind 2016 is Senfal gestart met het pilotproject Walstroom, samen met de Haven van Amsterdam en Energy eXchange Enablers (EXE). In deze eerste fase is begonnen met het slim inkopen van walstroom voor de haven. Deze pilot is nu uitgebreid met grondstoffen- en energiebedrijf AEB Amsterdam als partner. Duurzame energie opgewekt door AEB wordt nu direct geleverd aan de walstroomkasten binnen de pilot. Hiermee is de pilot een goed voorbeeld van een duurzaam decentraal energiemarktmodel van de toekomst.

Pilot Walstroom

Het slimmer inkopen van de walstroom kan door een aantal stappen. Allereerst koppelt de software van Senfal aanmeertijden van schepen aan voorspellingen van het energieverbruik. Hierdoor ontstaat een accurate inkoopplanning voor de hoeveelheid stroom op uurbasis. De zelflerende software schiet vervolgens volledig automatisch de inkoopopdrachten in. Via het handelsplatform Entrnce van EXE koopt Havenbedrijf Amsterdam direct in op de groothandelsmarkt (de APX). Er wordt geld bespaard door een aantal stappen in de energieketen over te slaan en steeds beter te voorspellen hoeveel energie er de volgende dag verbruikt wordt.

Uitbreiding pilot met lokaal opgewekte duurzame energie door AEB Amsterdam

De volgende stap in de pilot is inmiddels ook succesvol geïmplementeerd: lokaal opgewekte elektriciteit door het grondstoffen- en energiebedrijf AEB wordt gebruikt als voeding voor de walstroomkasten. Het slimmer inkopen van de energie voor de walstroomkasten en de lagere energierekening die daaruit voortkomt, is slechts een onderdeel van het duurzame programma van Havenbedrijf Amsterdam. Een ander doel is het garanderen van de leveringszekerheid als er meer variabele elektriciteitsproductie komt (denk aan wind en zon) en meer variabel gebruik. Met de aansluiting van AEB is hier een eerste stap in gezet. De stroom van AEB wordt lokaal geproduceerd uit afval en is voor 54% duurzaam, doordat er veel organisch materiaal in de centrale wordt verwerkt. Senfal zorgt ervoor de dat de inkoopplanningen van de haven gekoppeld worden aan de energieproductie van AEB.

Ambities

Havenbedrijf Amsterdam heeft de ambitie om meerdere lokale duurzame energie-opwekkers en -gebruikers te koppelen. De software van Senfal kan het energieverbruik van deze gebruikers in een systeem aan elkaar koppelen en aansturen op basis van energieprijzen en -opwek. De flexibiliteit van energieverbruik in deze pool kan Senfal inzetten om de onbalans op het energienetwerk op te lossen. Zo wordt de pilot nog verder vernieuwd en verduurzaamd tot een echt voorbeeld van een lokaal duurzaam energienetwerk.

 

Lees meer over Senfal