Al het water wat door de wc gaat, de gootsteen en het afvoerputje van de douche moet gezuiverd worden. Het zuiveren van afvalwater kost veel elektriciteit, namelijk wel 3% van de totale Nederlandse energiemarkt. Senfal ziet mogelijkheden om in dit proces energie én kosten te besparen.

De afvalwaterketen uitgelegd

Het afvalwater afkomstig van de verschillende riolen wordt door de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) gezuiverd, voordat het weer in het oppervlaktewater komt. In een aantal stappen wordt in de installatie het vuile water gezuiverd. Eerst wordt met een afscheider de grovere deeltjes verwijderd, in de bezinktanks de fijnere deeltjes en uiteindelijk de opgeloste stoffen. Naast water komen er tijdens het zuiveringsproces ook andere stoffen vrij, waaronder slib en fosfaat.

De RWZI, onderdeel van de waterschappen, verbruiken door dit proces veel elektriciteit. Maar tegenwoordig houden waterschappen zich ook bezig met het produceren van elektriciteit. Door middel van vergisting van zuiveringsslib tot biogas, kan het biogas met een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) worden omgezet in elektriciteit (en warmte).

Schoon water, voor een schoon prijsje

Na een inventarisatie blijken er bij twee processen binnen de afvalwaterketen mogelijke kostenbesparingen, namelijk het aansturen van rioolgemalen en het terugleveren van elektriciteit.

Aansturen van rioolgemalen

Ongeveer 60% van het totale energiegebruik in de afvalwaterketen wordt verbruikt voor het beluchten van water om de biologische (aerobe) processen in stand te houden, een belangrijk onderdeel door het gehele proces van waterzuivering. Het beluchten wil je zoveel mogelijk tijdens lage of dalende elektriciteitstarieven plannen. Daarom loont het om rioolgemalen zo aan te sturen dat het rioolwater aankomt bij de RWZI tijdens de momenten dat de elektriciteit tarieven laag of dalende zijn.  Om te besparen op de elektriciteitskosten binnen dit proces zal het systeem inclusief de vertragingen tussen rioolgemalen en RWZI goed inzichtelijk moeten zijn.

Elektriciteit leveren op momenten dat tarieven hoog zijn

RWZI’s gebruiken steeds minder energie en gaan steeds meer energie produceren door biogas te verbranden in WKK’s. Door de productie van het biogas zo af te stemmen dat er meer elektriciteit wordt geproduceerd op het moment dat de elektriciteitsprijs hoog is, kan er meer winst uit de geproduceerde elektriciteit worden gehaald. De waarde van elke kWh kan sterk worden vergroot door dit slim aan te sturen.

Met de aansturing de volgende stap in het klimaatakkoord

De mogelijkheden voor APX-sturing verschillen per RWZI. Vooralsnog wordt verondersteld dat de RWZI’s met een eigen elektriciteitsproductie de hoogste potentie hebben om te besparen middels APX-sturing.

De software van Senfal wordt op dit moment al toegepast binnen het waterbeheer systeem van waterschappen door poldergemalen aan te sturen. Het aansturen van RWZI’s ziet Senfal als de volgende stap voor waterschappen binnen de energietransitie en het klimaatakkoord wat waterschappen in 2010 hebben afgesloten.

 

Lees meer over Senfal