De pilot ‘Jouw Energie Moment’ (JEM) is onderdeel van het pilotprogramma van netbeheerder Enexis om, met het oog op de energietransitie, het energienet succesvol te verduurzamen. JEM 2.0 vindt plaats in twee wijken in Breda en Etten-Leur. In de wijk De Keen in Etten-Leur staat een Smart Storage Unit (buurtbatterij). Dit onderdeel van de pilot is een mooi voorbeeld van een batterij project.

De batterij: de zakelijke kant

Binnen deze pilot werken verschillende partijen samen. De batterij is ontwikkeld door Enpuls om het lokale elektriciteitsnet in balans te houden. Technolution heeft de software ontwikkeld om de informatie uit de apparaten op afstand te kunnen lezen en te verzenden naar deelnemers. Enexis is als netbeheerder betrokken. Senfal levert de energie en zorgt voor de slimme aansturing van de apparaten en de koppeling. Verder zijn TNO en Shifft nog betrokken als project-partner.

De batterij: de hardware

De buurtbatterij in De Keen ziet er van de buitenkant gewoon uit als een soort elektriciteitshuisje (transformator). De binnenkant is wel echt anders: 116 lithium-ion accu’s verdeeld over vier gigantische batterijen. Deze kunnen maximaal 100 kW laden en met 400 kW ontladen. Hij bevat omvormers die ervoor zorgen dat de gelijkspanning van de batterijen omgevormd wordt in wisselspanning. Zo kan de elektriciteit aan het net worden gekoppeld. De totale capaciteit van de batterij is ongeveer 230 kWh. Om een idee te geven, hiermee kan één woning ruim twee weken worden voorzien van elektriciteit.

De batterij: de software

De buurtbatterij heeft een opslag management systeem ingebouwd. Dit aansturingssysteem controleert continu de status van de batterij en zorgt dat deze laadt of ontlaadt op een veilige manier. Senfal’s software brengt real time metingen van de buurtbatterij samen met informatie van de energiemarkten en maakt dan de beslissing om te laden of ontladen. De informatie van de energiemarkten zijn een combinatie van prijzen, de vraag en aanbod van energie van dat moment en de balans op het net.

Slimme aansturing

Als iedereen in de wijk aan het koken is, is er veel vraag van elektriciteit en zijn de prijzen hoog en kan er dus stroom naar het net geleverd worden door de batterij te ontladen. De software van Senfal maakt deze beslissing op basis van alle informatie. De elektriciteitsprijzen kunnen de deelnemers zelf ook zien op hun webportal en eventueel zelf beslissen om op dit tijdstip dan ook meteen hun wasmachine aan te doen, als de prijzen toch laag zijn!

Energie opslaan

De buurtbatterij wordt ook gebruikt om zelf opgewekte energie in op te slaan. Zo’n 28 huishoudens in de wijk wekken met zonnepanelen hun eigen stroom op. In de buurtbatterij wordt deze energie opgeslagen. De energie die wordt opgeslagen is genoeg om 200 huishoudens 2 uur van elektriciteit te voorzien. Bij dit batterij project zie je dat er gebruik gemaakt wordt van stacking, ofterwijl het bundelen van verschillende flexibiliteitsdiensten.

Bundelen is de toekomst

Het bundelen van diensten is mogelijk omdat de buurtbatterij gekoppeld is aan meerdere assets, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Hier kunnen in de toekomst nog andere apparaten aan toegevoegd worden zoals elektrische auto’s en windmolens. Door al deze opslag en opwek in de toekomst met elkaar te verbinden en aan te sturen via een aggregator zoals Senfal, krijg je een flexibel en duurzaam energienet. Het net van de toekomst.

 

Lees meer over Senfal