Newsflash: Senfal krijgt subsidie voor warmtepompen

Senfal ontving vorige week het nieuws dat de aangevraagde subsidie voor warmtepompen is toegekend: het MIT-haalbaarheidsproject betreffende sustainable heat. Senfal gaat dit gebruiken om te onderzoeken welke kansen en barrières er zijn voor het slim aansturen van warmtepompen en hoe zich dit verhoudt tot de business case. Een essentiële stap voor de energietransitie.

Subsidie om energie innovatie te stimuleren

Deze subsidie is aan Senfal toegekend door de Provincie Noord-Holland met steun van het Ministerie van Economische Zaken. De subsidie is bedoeld om energie-innovaties te stimuleren die de kosten verlagen voor het verminderen van de CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten ervan. Op lange termijn draagt het bij aan de energietransitie.

Slim aansturen van warmtepompen

Binnen het MIT-haalbaarheidsproject gaat Senfal onderzoeken welke kansen en barrières er zijn voor het slim aansturen van warmtepompen en hoe deze eventuele barrières weggenomen kunnen worden. Warmtepompen zijn een duurzame manier van warmteproductie voor in huis. Verwarming met warmtepompen is één van de manieren die ervoor zorgt dat we minder gas gebruiken. Het slim aansturen van warmtepompen maakt warmtepompen economisch interessanter voor consumenten, en is hiernaast een manier om bij te dragen aan de energietransitie. 

Economische efficiëntie en duurzaamheid

Door warmtepompen slim aan te sturen wordt er stroom verbruikt op tijden dat energieprijzen laag zijn. Wanneer er veel (duurzame) energie wordt geproduceerd, zullen energieprijzen dalen. Economische efficiëntie en duurzaamheid gaan dus hand in hand als warmtepompen slim worden aangestuurd. Dit maakt de business case voor warmtepompen des te interessanter. 

De volgende stap: het energienetwerk in balans

Dit haalbaarheidsproject is een eerste stap. De volgende stap is om de flexibiliteit in warmtepompen te kunnen ontsluiten ten behoeve van een stabieler en voordeliger energiesysteem. Deze flexibiliteit kan ingezet worden om het elektriciteitsnet met duurzame energie in balans te houden, een voorwaarde voor de energietransitie. De capaciteitsvergoeding die hier tegenover staat maakt de aanschaf van warmtepompen voor consumenten nog interessanter.

 

 

 

 

Lees meer over Senfal