Senfal start flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord

Eind 2017 gaat Senfal samen met Liander en Scholt Energy Control een flexibiliteitsmarkt starten in Nijmegen-Noord. In dit gebied zullen Senfal en Scholt Energy Control beiden als aggregator opereren en het energieverbruik van een aantal grootverbruikers aansturen. Nijmegen-Noord is in ontwikkeling, de vraag naar stroom groeit sneller dan verwacht. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de netbeheerder Liander hoge stroompieken verwacht. Daarom wil de netbeheerder onderzoeken of de verwachte verandering in energievraag en -aanbod opgevangen kan worden met slimme innovaties, zonder het net te hoeven verzwaren.

Senfal: de ervaren partner

De afgelopen jaren zijn er al veel experimenten uitgevoerd om de werking van een flexibiliteitsmarkt te testen. Samen met Liander en Scholt Energy Control wordt dit marktmodel nu in praktijk gebracht in Noord-Nijmegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Universal Smart Energy Framework-standaard (USEF). Senfal is, net als Scholt Energy Control, als aggregator betrokken bij dit project. Liander vraagt in dit marktmodel aan de aggregators flexibiliteit te leveren om stroompieken op te vangen. Senfal heeft al veel ervaring door de zakelijke diensten die ze levert en door de pilot Jouw Energie Moment. Hier zorgt Senfal’s software ervoor dat warmte pompen en Tesla powerwalls meebewegen met energieprijzen en de balans op het net. Zo wordt piekbelasting voorkomen en is verzwaring van het net niet nodig. Door deze ervaring is Senfal een goede partij om in Nijmegen-Noord dezelfde functie te vervullen.

Wat als iedereen een elektrische auto koopt? 

De energievoorziening is momenteel aan het veranderen. Er komen steeds meer windmolens en zonnepanelen, waardoor elektriciteitscentrales overbodig worden. Mensen stappen voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s over op elektriciteit en consumenten en bedrijven gaan zelf energie opwekken. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot stroompieken waar het lokale elektriciteitsnet niet op gebouwd is. Wat als de zon de hele dag schijnt, maar er niemand thuis is? Dan ontstaat er een stroompiek op het net, die het net nu soms niet aankan. En als de hele straat een elektrische auto neemt en een warmtepomp, dan kan het net dit al helemaal niet aan. Een manier om dit op te lossen is het verzwaren van het net; grote(re) kabels aanleggen die deze pieken wel aankunnen. Vaak is dat een goede oplossing, maar om het snel te kunnen realiseren brengt dit soms grote kosten met zich mee.

Een belangrijke stap voor de energie transitie

De diverse duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en windenergie zorgen ervoor dat de balans op het net, en de elektriciteitsprijzen steeds grilliger worden. Hierdoor kan soms een tekort en soms een overschot aan stroom ontstaan. Senfal’s software stuurt energie vermogens aan en zorgt er zo voor dat verbruik en aanbod meebewegen met de balans op het net. Hierdoor wordt piekbelasting voorkomen en blijft de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar. Het testen van deze flexibiliteitsmarkt in de praktijk is een belangrijke stap voor de transitie naar een toekomst met 100% duurzame energie.

Meer aggregators, meer flexibiliteit

Eind 2017 start na een gezamenlijke voorbereidingsperiode met Liander de handel in flexibiliteit in Nijmegen-Noord met Scholt Energy Control en Senfal in de rol van aggregators. In 2018 vindt de flexibiliteitsmarkt op kleinere schaal plaats. De verwachting is dat eind 2018/begin 2019 meerdere partijen de rol van aggregator in Nijmegen-Noord gaan vervullen waardoor nog meer flexibiliteit kan worden gerealiseerd.
hallo

Lees meer over Senfal